ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

  เรื่อง

  เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

  ชื่อและสกุลผู้ยื่นคำร้อง
  อายุ
  ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง
  เบอร์โทรศัพท์ผู้ยื่นคำร้อง
  อีเมลผู้ยื่นคำร้อง
  ข้อความที่ร้องเรียน

  X