ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

บริการยอดนิยม

News&Event

ข่าวสารและกิจกรรม

มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยสถานการณ์ปัญหา ค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวผู้บริหาร

สื่อประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

คู่มือประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

X