ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

โครงสร้างและการจัดองค์กร

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

แผนภูมิแสดงโครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

X