ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

  • แผนพัฒนา
  • เทศบัญญัติ
  • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนป้องกันและปราบการทุจริต

X