ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

แจ้งซ่อมงานประปา

    เรื่อง

    ชื่อและสกุลผู้แจ้งปัญหา

    ข้อความที่ร้องเรียน

    เบอร์โทรศัพท์ผู้ยื่นคำร้อง

    X