ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ลักษณะสังคม

1. ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชุมชนคือ
 1. ชุมชนตลาดบน
 2. ชุมชนตลาดล่าง
2. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น มีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
 1. ประเพณีสงกรานต์ ในเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมโดยสังเขป:
  • จัดขบวนแห่งรถและหลวงพ่อโพธิ์
  • จัดพิธีรดน้ำขอพรพระสงฆ์และผู้สูงอายุ
  • จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ก่อพระเจดีย์ทราย
  • จัดให้มีมหรสพต่างๆ
 1. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี กิจกรรมโดยสังเขป:
  • จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
 2. ประเพณีออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี กิจกรรมโดยสังเขป: กำหนดให้มีประเพณีแข่งขันวิ่งควายในวันหลังจากวันออก
  พรรษา 1 วัน และมีการประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น
  • การประกวดแข่งขันควายประเภทต่างๆ
  • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
  • การแข่งขันชกมวยไทย / มวยทะเล
  • การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
  • การจัดให้มีมหรสพต่างๆ
 3. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีกิจกรรมโดยสังเขป:
  • จัดการประกวดนางนพมาศ
  • จัดการประกวดกระทงลอย
  • จัดการประกวดร้องเพลง
  • จัดการแข่งขันชกมวย
  • จัดให้มีมหรสพต่างๆ
X