ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ลักษณะที่ตั้ง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
ขนาดพื้นที่และที่ตั้งของเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อยู่ในเขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2.866 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลวกแดง หมู่ 1 บางส่วน

อาณาเขตเทศบาล

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายปลวกแดง โรงน้ำตาล ตะวันออก บรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งใต้ ตรงไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวตั้งฉากเป็นระยะ 640 เมตร ถึงหลักเขตที่ 2

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงมุมเขตที่ดินโรงเรียนบ้านปลวกแดงด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงมุมเขตที่ดินโรงเรียนบ้านปลวกแดงด้านใต้

จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายปลวกแดง – จังหวัดระยองฟากใต้ ตอนบรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปลวกแดง ฝั่งตะวันออกตอนบรรจบริมร่องน้ำสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 6 เลียบริมคลองปลวกแดง ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่หัวสะพานข้ามคลองปลวกแดง ด้านทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมคลองปลวกแดงฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปลวกแดง ห่างจากริมถนนสายปลวกแดง-โรงน้ำตาลตะวันออก ฟากตะวันตก ตามแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ระยะทาง 270 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เลียบริมน้ำสาธารณประโยชน์ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกบรรจบหลักเขตที่ 1

X