ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป
X