ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ จิตต์อารี

นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านปลวกแดง

โทร 038-659254 ต่อ 999

นายดนัย สละ

รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านปลวกแดง

โทร 038-659254 ต่อ 777

นางพนิตพิมพ์ ถือดียิ่ง

รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านปลวกแดง

โทร 038-659254 ต่อ 888

นายปราโมทย์ คูศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านปลวกแดง

โทร 038-659254 ต่อ 333

นายอัษฎาวุธ ทวีธรากุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านปลวกแดง

โทร 038-659254 ต่อ 555

X