ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการประชุม
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

X