ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิราพร บุญศิริ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวทิพวรรณ เห็มวัง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาววิจิตรา ศรีบุรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีรนันท์ วิสุทธิชัยโสภณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจตนิพัทธ์ รินสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

นางกัญจนา สุขสำราญ

คนงาน

นายนิช สอรักษ์

คนงาน

นายวิรัติ ดำดี

คนงาน

ว่าง

คนงาน

ว่าง

คนงาน

X