ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองช่าง

นายปัณณธร ตันแดง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายงานแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

วิศวกรโยธา(ปก/ชก)

ว่าง

นายช่างโยธา(ปง/ชง)

นายประพัทธ์ ชลธานินท์พงศ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวณัฐชญา จิตรปรีดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสำรวย ดำดี

คนสวน

นางอำนวย บุญตา

คนตกแต่งสวน

นายสมพร สวัสดิ์ผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเกียรติศักดิ์ โสภา

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายวรพันธ์ ดวงวิไลศิลป

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายพงษ์พร ทิศอาจ

คนงาน

นายสมัย วรรณสุขโข

คนงาน

นายชาตรี สิทธิเทศ

คนงาน

X