ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
038-659254, 038-659246
566 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

กองช่าง

นายปัณณธร ตันแดง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

วิศวกรโยธา(ปก/ชก)

ว่าง

นายช่างโยธา(ปง/ชง)

นายประพัทธ์ ชลธานินท์พงศ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ณัฐชญา
นางสาวณัฐชญา จิตรปรีดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสำรวย ดำดี

คนสวน

นางอำนวย บุญตา

คนตกแต่งสวน

นายสมพร สวัสดิ์ผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเกียรติศักดิ์ โสภา

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายสมัย วรรณสุขโข

คนงาน

นายวรพันธ์ ดวงวิไลศิลป

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายพงษ์พร ทิศอาจ

คนงาน

ว่าง

คนงาน

ว่าง

คนงาน

X